własnapoezja

19 tekstów – auto­rem jest włas­na­poez­ja.

Poezja II

Poez­ja jest upus­tem emoc­ji.
Miej­scem, spoczyn­ku duszy.

Le­kar­stwem na roz­darte ser­ce.
I przyjacielem
Sa­mot­ne­go człowieka. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 lutego 2016, 14:54

Ławka

Uwiel­biam sie­dzieć na zielo­nej ławce.
Z ko­tem na kolanach.
Pat­rzeć w niebo.
Z nadzieją, że jut­ro będzie tajemnicą

Myśleć o mo­jej duszy.
Otu­lać ją Twoim ciepłem.
Marzyć i śmiać się.

Uwiel­biam sie­dzieć na zielo­nej ławce..
i kochać. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 4 stycznia 2016, 17:19

Moja serce

Roztłuczo­ne serce.
Małe i bo­les­ne.
Roz­darte na strzępki.
Dos­tało szansę.
Od Ciebie.
By żyło, jak zechce. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2016, 21:43

Twoje życie

Nie ważne jak radzą Ci ludzie.
Czy po­magają czy nie.

Skup się na wewnętrznym głosie.
I rób to co
Two­je ser­ce chce 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 września 2015, 18:15

Uśmiech

Nie wiem czy wszys­tko sie zmieniło.
Wiem, że ser­ce mi ożyło.
I dusza się śmieję.
Tak jak­by do mnie i do Ciebie. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 sierpnia 2015, 12:54

Ławka i kot

Uwiel­biam sie­dzieć na zielo­nej ławce.
Z ko­tem na kolanach.
Pat­rzeć w niebo.
Z nadzieją, że jut­ro będzie tajemnicą. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 sierpnia 2015, 23:18

Droga mleczna

Mo­ja miłość jest jak dro­ga mleczna.
Która brnie w ga­lak­tykę szczęścia.

Uderza w me­teory­ty pod­niece­nia i cza­sem łapie gra­witac­je strachu. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2015, 11:20

Bądź moim słowikiem

Bądź moim słowi­kiem, który budzi mnie rano.
Dbaj o mój od­dech by był wol­ny i niewymuszony.

By mo­je ser­ce biło zdrowo.
By mo­ja dusza od­poczy­wała wesoło.

Bądź moim słowi­kiem, który mi śpiewa na noc.
Przy którym za­sypiam spokojnie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 sierpnia 2015, 11:28

Chcę

Chcę za­sypiać w twych ramionach.
I budzić się na dłoniach.
Od­dychać na sercu.
Roz­ciągać się na Twym oddechu.

Chcę Ciebie w sobie.
Chcę rozpłynąć się w Tobie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2015, 11:43

Serce

Ser­ce obolałe
po wal­ce.

Ura­towa­ne przez za­bieg zakochania.

Zszy­te ni­cią nadziei i ob­kle­jone plas­tra­mi pod­niece­nia.

Dłuższe życie
Przez nap­ra­wiony narząd 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 sierpnia 2015, 21:16

własnapoezja

http://www.poeto.pl/profil,5258,w%C5%82asnapoezja.html http://www.poetica.art.pl/pl/wlasnapoezja-portal,profil,3623.html Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Zeszyty
  • Miłość – "Cho­ciaż raz war­to um­rzeć z miłości"

  • Nowe życie – zaw­sze jest czas by się zmienić

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

28 lutego 2016, 19:48marka sko­men­to­wał tek­st Poezja II 

28 lutego 2016, 18:38aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Poezja II 

28 lutego 2016, 15:49Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Poezja II 

28 lutego 2016, 15:33Cris sko­men­to­wał tek­st Poezja II 

3 lutego 2016, 20:06Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Ławka

2 lutego 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st ...  

6 stycznia 2016, 12:36RozaR sko­men­to­wał tek­st Ławka

6 stycznia 2016, 11:57własnapoezja sko­men­to­wał tek­st Ławka

5 stycznia 2016, 23:02RozaR sko­men­to­wał tek­st Ławka

5 stycznia 2016, 20:10własnapoezja sko­men­to­wał tek­st Ławka